ZAHRADA ZÁKLADNÍ ŠKOLY

KOUŘIM • ČR

MĚSTO KOUŘIM

PROVÁDĚCÍ DOKUMENTACE

2018

projekt •

místo •

klient •

fáze •

rok •

ZAHRADA SNŮ

>>>

Zahrada Základní školy Miloše Šolleho je zadáním pojata jako “zaHRAda snů”. Pro tvorbu konceptu tedy byly využity jak principy hry, tak principy snění. Zahrada má svou vnitřní myšlenku, kterou volně navazuje na práci pana Šolleho a zároveň na pradávnou historii krásného města Kouřim. V rámci zahrady vzniká koncept alegorického hradiště tvořeného pomocí soustředných vyosených oválů, které symbolizují tři vnitřní prostory hradiště na Staré Kouřimi. Uprostřed oválů je umístěno vyvýšené místo se zahradním altánem jakožto symbol hlavního dvorce. Ovály  jsou pak dále používány i v ostatních částech areálu jakožto ústřední tvarový motiv. Celý areál zahrady je v konceptu v první řadě oddělen od neudržovaného pozemku mimo řešené území. Je tak jasně vymezena vnitřní a vnejší část zahrady a vzniká tak před hlavním vchodem první jasně hierarchizovaná část areálu - předprostor školy. Na opačné straně zahrady ve vnitřní zahradě je pak nově navržena obslužná komunikace a s ní související technické plochy a vznikají tak další dvě oddělené plochy - technické zázemí a malá zahrada. Ze zbývající části areálu je ještě oddělen malý a špatně přehledný kus zahrady sousedící s předprostorem zahrady a vznikají tak dvě poslední části zahrady - předzahrada a velká zahrada.