SOUBOR VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

UHERSKÉ HRADIŠTĚ • ČR

ING. LENKA ŠRAHŮLKOVÁ

MĚSTO UHERSKÉ HRADIŠTĚ

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

2018

projekt •

místo •

spoluautor •

klient •

fáze •

rok •

NÁBREŽÍ MORAVY

ˇ

>>>

Klíčem k propojení řeky a města je co nejkratší provázání významných veřejných prostorů a nábřeží. Vytvořením nové městské osy v podobě pěší zóny U Brány a lávky přes Moravu vzniká nová urbanistická hodnota skýtající bezpočet možností využití. Budoucí výstavba obchvatu následně nabízí možnost zklidnění ulice Velehradské a odstranění poslední a největší bariéry mezi městem a řekou. Mezi jádrem města a nábřežím tak může volně proudit život s využitím kvality nejen kulturní, ale také přírodní. Snahou konceptu bylo vyřešení či odstranění co největšího množství bariér mezi řekou a jejím okolím či městem. Hlavní urbanistické principy, popsány výše, vyřešily problémy velkého měřítka. Problémem malého měřítka bylo propojení přiléhajících areálů s nábřežními cestami. Vzhledem k omezeným možnostem práce se soukromými pozemky a jejich specifickými potřebami, byl vybudován systém prostupů areály a doplněn městský mobiliář v podobě laviček, lavic, plovoucích mol a v neposlední řadě také veřejného osvětlení. Nábřeží by nyní mělo být dostupné všem, ať už ze vzdálenějších či bližších částí města.