SOUBOR VEŘEJNÝCH PROSTORŮ

POSTŘEKOV • ČR

ING.ARCH. ONDŘEJ BARTŮŠEK

OBEC POSTŘEKOV

ÚZEMNÍ STUDIE

2018

projekt •

místo •

autor •

klient •

fáze •

rok •

CENTRUM OBCE

>>>

Hlavním cílem projektu bylo vytvořit zcela nové centrum obce Postřekova. Ústředním místem se stal otevřený prostor mezi třemi význačnými budovami řešené části, a to Obecním úřadem, novou budovou základní školy a místním nákupním střediskem. Byla zde zcela přeřešena doprava, vytvořena křižovatka v úrovni pochozích ploch a vše bylo doplněno čtyřmi menšími "náměstíčky", které tak tvoří hlavní systém veřejným prostranství. Střed této soustavy tvoří nově vysazený strom, kolem kterého je navržena kruhová platforma zasazená v terénu. Ostatní tři "náměstíčka" jsou především partery zmíněných významných budov, pomyslný střed obce před obecním úřadem je akcentován vodním prvkem v podobě fontány odpovídajícího měřítka. Hledání měřítka bylo jedním z významných motivů centra obce Postřekova, jelikož se jedná o menší sídlo zasazené v krajině. Velkorysé počiny nejsou v tomto případě na místě a proto byly zpevněné plochy dále členěny použitím různých materiálů, aby vznikla zamýšlená rozmanitost a malebnost veřejného prostoru a byla tak co nejvíce sjednocena jeho vizáž se vzhledem okolní zástavby.