ZAHRADA S BALKÓNY

projekt •

místo •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

SOUKROMÁ ZAHRADA

STATENICE ČERNÝ VŮL • ČR

ING.ARCH. ALENA ROZTOČILOVÁ

-

STUDIE

2019

                   >>>

Myšlenkový koncept zahrady vychází ze specifického řešení zadní části zahrady visuté nad strmý svah. Tímto zavěšením nové zahradní terasy je determinován přístup také k ostatním částem zahrady, která je celá položená v mírném svahu nad údolím Únětického potoka. Potok samotný zde není nikterak patrný. V zahradě bylo třeba řešit několik komplikovanějších míst, které zesložiťuje právě průběh terénu. Snahou však nebylo zahradu zcela přebudovat, ale spíše do ní vložit jakási iniciační místa, které jakoby levitovaly nad zvolna se rozvíjejícími svážky a rovinkami. Zahrada zůstává přírodní a přesto je plně využitá. Přírodní terén jí ponechává specifické místní kouzlo a iniciační místa zvou k pobytu a odpočinku.