projekt •

místo •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

ZAHRADA HROU

ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY

KOUŘIM • ČR

ING. KRISTÝNA HAISOVÁ

MĚSTO KOUŘIM

STUDIE

2019

>>>

Zahrada Mateřské školy je konceptuálně pojata jako “zahrada hrou“ a “zahrada smyslů“. Základní myšlenkou bylo využití principů hravosti, pohybu a vnímání všemi smysly včetně toho šestého. Koncepce je postavena na představě klasického archetypu zahrady a vztahu k přírodě, jež jsou odraženy nejen v prostorovém uspořádání zahrady, ale také ve využití jednotlivých prvků. Středobodem zahrady se tedy stává výrazný a dlouhověký strom s lavicí a bytelným stolem, symbolizující domov a útočiště. Archetyp zahrady je dále podepřen ovocným sadem, květinovými záhony, zahradními pěšinkami či plůtky. Vzhledem k výraznému prostorovému i optickému členění zahrady byly jednotlivé plochy s různými funkčními náplněmi navrženy tak, aby se vzájemně prolínaly. Jednotlivé funkce nemají určené hranice, ačkoli jsou jasně vjemově zřetelné. Tím se stává zahrada jedním velkým propojeným prostorem pro volný pohyb, libovolnou hru a komunikaci s přírodou. V návrhu byly použity dva základní tvary – čtverce/obdélníky a kruhy.