projekt •

místo •

autor •

spolupráce•

klient •

fáze •

rok •

REYNKOVA CIHLÁR

ÚZEMNÍ STUDIE REYNKOVA, CIHLÁŘ

HAVLÍČKŮV BROD • ČR

ING.ARCH.  TOMÁŠ BENEŠ

ING.ARCH.  ALENA ROZTOČILOVÁ

MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

ÚZEMNÍ STUDIE

2019

ˇ

>>>

Lokalita je rozdělena na čtyři části - svah u základní školy, hráz a potok, jihovýchodní břeh rybníka Cihlář a severní část rybníka. Řešené území je tvořeno plochami s různorodým charakterem. Svah u základní školy je koncipován jako přírodní park s vybaveností pro sport, kulturu i rekreaci. Podél potoka je cesta pro pěší i cyklisty doplněna lavičkami a skupinami stromů. Prostor podél komunikace č. 34 je ponechán sportovním aktivitám, kterým příliš nevadí ruch od silnice. Hráz a jižní břeh rybníka Cihlář je prostranstvím, kde je využit rekreační potenciál rybníka. Východní břeh je koncipován pro rekreaci i sport.