MŠ POD VARTOU

projekt •

místo •

autor •

klient •

fáze •

rok •

ZAHRADA MATEŘSKÉ ŠKOLY

SEMILY • ČR

STUDIO LIBRE

MĚSTO SEMILY

SOUTĚŽNÍ NÁVRH • ODMĚNA

2015

>>>

Koncepční řešení zahrady vychází z požadavku oddělit od sebe zahrady obou mateřských školek a jednotlivé části udržet maximálně přehledné. Pro tento účel vznikl na jižním rohu hlavní budovy terénní val, který s pomocí dřevin a husté vegetace zamezí nežádoucímu pohybu dětí mezi zahradami i případnému optickému kontaktu.

Z důvodu přehlednosti v každé ze zahrad vzniká naopak několik kruhových terénních sníženin. Každá z těchto sníženin má za úkol vytvořit dostatek herního prostoru pro jednotlivé třídy, které tak mohou být venku současně. Snížené okraje zároveň vytvoří dětem přirozenou psychologickou bariéru, aby z  vymezeného prostoru bez pokynů nevycházely. Koncept je tedy založen na intuitivním respektování terénních rozdílností jakožto nejpřirozenějších hranic prostoru.