ŽIVÁ ZAHRADA

projekt •

místo •

autor domu •

klient •

fáze •

rok •

SOUKROMÁ ZAHRADA

NOVÁ KNÍN • ČR

ING. MARTIN JUNEK

-

STUDIE

2015

>>>

Vzhledový koncept zahrady byl inspirován pestrostí lidových užitkových zahrad a efektivností italských terasovitých zahrad.

Zahrada dle způsobu využívání a obhospodařování zamýšlena jako permakulturní, prostor pro jednotlivé funkce je ale striktně rozmyšlen a ohraničován. Záměrem návrhu je vytvořit neformální místo, plné květů, vůní a života, které však bude chytře utvářené a smysluplné. Dokonalé využití prostoru je nezbytností, tvorba detailu je základem.

Kombinování růstových typů rostlin, využitím času a přirozeně stárnoucích materiálů, reflektováním okolní krajiny a možností pozemku; a vložením jednoduchých soudobých technologií; vznikne příjemné a rozmanité místo pro rodinný život.