SVET NA KOPCI

SOUKROMÁ ZAHRADA

HRUSICE • ČR

ATELIÉR OTA

-

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

2016-2017

projekt •

místo •

autor domu •

klient •

fáze •

rok •

ˇ

                   >>>

Myšlenkový koncept zahrady úzce vychází z typologie okolní krajiny a polohy zahrady v ní. Název projektu “Svět na kopci” spojuje několik základních úvah o prostoru, kde se setkávají dvě roviny, dva charaktery, dva výhledy; kde proudí vítr, vše je v pohybu a proměnné. Krajina na kopci je transparentní, vegetace je nižší na hřebenu než pod ním. Všechny tyto úvahy se odráží ve výtvarné stránce zahrady - použití nízkých keřů v prostoru, kombinaci kvetoucích záhonů a travinných ploch nebo v užití vysokých stromů po obvodu pozemku. Samotná podoba keřů, které jsou stříhány do symetrických tvarů čtyřlístků a hvězdiček vychází z abstrahování textury lučního porostu s jetelem či mateřídouškou, která je typická pro pastviny s ovcemi (původní využití pozemku).