OBECNÍ ZAHRADA

VEŘEJNÁ ZAHRADA

VRŠOVICE U OPAVY • ČR

ING. JAKUB HEPP

OBEC VRŠOVICE U OPAVY

PROVÁDĚCÍ PROJEKT

2016-2017

projekt •

místo •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

>>>

Ústřední myšlenkou konceptu zahrady je setkávání všeho druhu. Jedná se o zahradu, která je charakterem veřejná a patří obci. Proto je nazývána obecní zahradou. Je to zahrada pro všechny obyvatele obce nebo její přátele. Není vyhrazena žádné generaci a zároveň všem, aby se zde setkali a předali si vzájemně vše dobré. Obecní zahrada bude také rozšířením prostorů kulturního domu a obecního úřadu a pro oba tyto druhy setkávání lidí je nejklasičtějším motivem stůl. Velký venkovní stůl je tedy hlavním prvkem a ztělesněním konceptu setkávání a dává jméno celému projektu, který se nazývá * Všichni u jednoho stolu*. Stůl je symbolem ochoty domluvit se, sejít se, veselit se a být v jednotě.