MASARYKOVO NÁMĚSTÍ

projekt •

místo •

spoluautor •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

VEŘEJNÝ PROSTOR

MNICHOVO HRADIŠTĚ • ČR

ING. MARTIN JUNEK

BC. ADAM CIGLER, ING. PETR ZAJÍC

MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

2016

>>>

Náměstí je díky špalíčku budov uprostřed přirozeně rozděleno do čtyř částí.

Koncept prostorového řešení toto dělení zachovává, rozvíjí však ucelenost náměstí soustřednými prvky, které připomínají letokruhy. Od jádra náměstí se rozvíjejí různě široké pruhy dlažby, které svoji šířkou a tvarováním zvýrazňují vztah a vzájemnou polohu budov po obvodu a budov ve špalíčku. Přirozeně je tak také "nalinkován" prostor pro umístění funkční náplně na náměstí a v neposlední řadě je tím i začleněn dopravní koridor nenápadně protínající náměstí z jihu a západu. Stromořadí a promenáda lemující průčelí budov po obvodu uzavírají náměstí do jakési zelené "slupky". Vzniká zdravý, otevřený a zároveň malebný prostor pro veřejný denní i noční život.