TYPOVÉ SOUKROMÉ ZAHRADY

NEBŘENICE • ČR

MARANI ARCHITECTS

ARENDON DEVELOPMENT COMPANY

STUDIE

2015

projekt •

místo •

autor •

klient •

fáze •

rok •

THE OAKS

>>>

Trojice typových zahrad pro The Oaks // Middle-West Villages // 1st Western Cluster koncepčně odkazuje z základním principům minimalismu. Jednoduché tvary reagující na nejnutnější funkce zahrady a domu se prolínají se svým okolím.

První zahrada uvnitř zástavby je koncipovaná jako uzavřená a tvarově tak vychází z pravoúhlého uspořádání domu. Druhé dvě zahrady přímo navazující na volnou krajinu jsou naopak svým charakterem otevřené a jako nejjednodušší organický tvar je zde použitý kruh. Všechny zahrady v sobě ukrývají funkčně podobné a povětšinou univerzální prostory, které jsou různě modifikovány ve vztahu k orientaci vnitřních prostor domu a utváření terénu v zahradě. Tyto prostory jsou pak pomocí přechodných prvků prolnuty s navazujícími krajinnými prvky.