projekt •

místo •

spoluautor •

PREDZAHRÁDKY

SÍDELNÍ ZELEŇ V KOUŘIMI

KOUŘIM • ČR

MĚSTO KOUŘIM

STUDIE

2019

ING.ARCH.  ALENA ROZTOČILOVÁ

ING. KRISTÝNA HAISOVÁ

klient•

fáze •

rok •

ˇ

>>>

Projekt sídelní zeleně města Kouřimi řeší obnovu celkem 7 ulic. Jedná se o projekt částečně pilotní, a i proto se v první části studie zabýváme městem jako celkem. Pro tento účel tedy byly stanoveny 4 městské zóny - městské jádro, historické město, předměstí a okraj města. 

Celkový koncept sídelní zeleně v Kouřimi je založen na vytvoření formální upravené okrasné zeleně vycházející z charakteristické upravené podoby historického města (typické kamenné chodníky) a tato formální zdobná úprava je směrem k hranici zástavby rozvolňována. Dle stupně zóny a rozlehlosti plochy vhodné k úpravě bylo pracováno s trsnatými rostlinami, rostlinami které se přesévají či množí podzemními výhonky vždy dle žádané míry propojení výsadeb a dále s mlatovými plochami, kamennými plochami, obrubníky, trávníky či loukami. Dalším důležitým faktorem pro vytvoření iluze uvolněného krajinného prostředí versus okrasných městských výsadeb je používání autochtonních (původní druhy) či alochtonních druhů (nepůvodní druhy) rostlin či jejich příbuzných. Tento princip je používán vždy ve výsadbách. Pro výsevy luk jsou používány různé druhy směsí, podle stanoviště či záměru kvetení nebo podporu opylujícího hmyzu.