PREVRÁCENÁ ZAHRADA

projekt •

místo •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

SOUKROMÁ ZAHRADA

VŠETATY - PŘÍVORY • ČR

ING. KRISTÝNA HAISOVÁ

-

STUDIE

2020

ˇ

                   >>>

Myšlenkový koncept zahrady vychází z uspořádání domu a jeho provozních vztahů se zahradou. Podstatné pro celý koncept je “převrácení” dosavadního uspořádání, z čehož vychází také název zahrady - Převrácená zahrada. Vznikem nového středu zahrady v podobě zahradního dvorku a jeho zvýraznění hlavní solitérní dřevinou - břízou je dána veškerá další organizace prostoru. Geometrie nově vytvářených zahradních ploch vychází z linií objektů, které jsou kombinovány tak, aby vznikla příjemně lomená textura. Lomené tvary nejen propojují různě orientované fasády a celkově tak spojují zahradní prostor, ale také nahrazují dynamičnost, kterou obvykle v zahradě vytváří terén. Menší zahradní prvky jsou navrženy v harmonických kruzích.