VEŘEJNÝ PROSTOR

SOBĚSLAV • ČR

ATELIÉR OTA

MĚSTO SOBĚSLAV

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

2017

projekt •

místo •

autor •

klient •

fáze •

rok •

PREDPROSTOR ŠKOL

ˇ

>>>

Předprostor škol vnímáme jako prostředí věnované především dětem, potažmo studentům. Je to prostor pro ně všechny společný a zároveň v něm každý má své vlastní místo. Důležitá je jasná hierarchie ploch, způsob jejich členění, přívětivost materiálového řešení i ekologická udržitelnost. Prostor je řešen provozně tak, aby bylo možné všude projít a zároveň, aby byly zjevně odlišitelné pěší a motorové trasy. V rámci celého prostoru však nesmí vzniknout jediný obrubník, aby nebyla porušena jeho cenná jednolitost. Vnitřně je řešené území rozděleno na několik příčných “pásů”, přičemž každý pás má určenou jasnou funkci a k ní se pojí konkrétní materiál. Změkčení prostoru, nutnou úlohu detailu a hravého prvku mají nepravidelné ovály  “položené” přes geometrii a promítnuté do zkratek a areálového nábytku. V těchto prvcích se sem dostává barva, křivolakost, lidské měřítko a kreativita.