projekt •

místo •

spolupráce •

klient •

fáze •

rok •

VEŘEJNÝ PROSTOR

PRACHATICE • ČR

ING.LENKA ŠRAHŮLKOVÁ

MĚSTO PRACHATICE

SOUTĚŽNÍ NÁVRH

2017

ŠTEPÁNČIN PARK

ˇ

>>>

Hlavní myšlenkou konceptu je obnova historického parku a vytvoření nového MODERNÍHO ARBORETA, které dá místu jedinečnou funkci a náplň.  Koncept tvorby prostoru se opírá o principy utváření veřejných městských parků 19. století. Není snahou vytvořit  historickou rekonstrukci, ale navrátit původní smysl a význam Štěpánčina parku, v němž bude takto navázáno na tradici introdukce vzácných dřevin.

Park bude mít tímto také naučnou funkci. Výtvarně ztvárněný informační systém popíše údaje o významných dřevinách i o historii a významu místa. V průběhu času budou nové dřeviny dále vysazovány, kupříkladu jako symboly na památku důležitých městských mezníků. Originální způsob značení však vnese do parku také osobitost a lehkost soudobé moderní architektury. Zároveň se jedná o nenásilný a ekonomický zásah, který je pro danou lokalitu výrazově a významově adekvátní, a přesto park povznese o úroveň výše.